Pomaganie przez bieganie

Kontynuujemy zeszłoroczną akcję – również w tym roku pieniądze z opłat startowych posłużą do opłacenia wypoczynku kolonijnego dziesięciorga dzieci z opolskich podstawówek. Dzięki Wam, dzięki Waszym wpłatom te dzieci pojadą z Biurem Podróży Vero Travel na kolonie do Bułgarii.