Ostatnie miejsca

26 maja w Dzień Matki o godz. 17.oo uruchamiamy dodatkowe zapisy – limit miejsc pozostaje niestety niezmieniony